GREJANJE KROVNIH SLIVNIKA I OLUKA


Krovni slivnici i oluci zagrevaju se da bi se sprečilo zaleđivanje vode oko slivnih mesta i na delovima horizontalnih i vertikalnih odvoda. Usled stvaranja leda u ovim delovima kišne kanalizacije dolazi do neprohodnosti za otopljeni sneg koji se pretvara u vodu, a samim tim i do prelivanja vode izvan oluka. Usled toga voda oštećuje fasadu, ulazi u unutrašnjost bjekta, oštećuje enterijer i sl.Takode usled stvaranja ledenog sloja može doći do pucanja delova kišne kanalizacije (oluci, slivnici...). Da bi se to sprečilo izvodi se zagrevanje slivnika i oluka ugradnjom grejnih kablova na jedan od sledećih načina.

Za horizontalne delove oluka ugraduje se 40 do 50 W po duznom metru oluka grejnog kapaciteta. Za oluke čija je širina veća od 30 cm potrebno je ugraditi oko 150W / m oluka. Za vertikalne odvode ugrađuju se dve linije grejnog kabla, a toplotni kapacitet kreće se od 40 do 50 W po dužnom metru vertikale.


Razmak izmedu dve linije grejnog kabla treba da iznosi 8 do 10 cm. Snaga grejnog kabla po dužnom metru treba da je 20 do 25 W. Kada su poznate dimenzije zagevanih oluka odabire se grejna sekcija prema tehničkim podacima. Regulacija grejnog sistema izvodi se pomoću termostata koji se podešavaju na temperaturni opseg 3 °C do -10 °C Na temperaturi ispod -10 °C ne očekuju se snežne padavine, te je ekonomski ne opravdano trošenje elektricne energije na tim temperaturama.
» Električno podno grejanje » Izvođenje električnog podnog grejanja » Direktno električno podno grejanje » Zagrevanje spoljašnjih površina » Grejanje podova hladnjača i rashladnih komora » Električno usmereno grejanje