• REFERENCE
 • ELEKTRIČNO PODNO GREJANjE
  BTC, Američki apartmani, Beograd : grejanje svih hladnih podova, 800m2
  Koling, Beograd : 9000m kabla
  Duga sistem, Beograd : 1000m kabla
  Linea company, Zemun : 300m2
  Filcom, Nikšić : 400m kabla
  Hotel “Vršački breg”, Vršac : 50 kupatila
  17.April, Beograd : 90m
  Porodično poslovni objekti – 15000 m2
  PIM elektronik, Beograd
  Velefarm, Beograd
 • ZAŠTITA PODOVA HLADNjAČA OD SMRZAVANjA
  Zaječarska mlekara, Zaječar : grejanje poda hladnjače, 350m kabla
  Jugoramos, Beograd : grejanje podova hladnjače, 100m2
  Hladnjača Matijević, Novi Sad : 700m2
  Yuhor, Jagodina : 500m2
  “Nedeljković”, Šašinci : 200m2
  ABD – Prom, Jevremovac, Šabac : podovi hladnjača i okviri 5 vrata komora
  Žive, Inđija : 300m2
  Soko, Beograd : 600m2
  Wissol, Čačak : 700m2
  LTS, Lovćenac : 650m2
  Dragačevac promet, Dragačevo : 600m2
  Tipopromet, Sremski Karlovci : 200m2
  Asta, Beograd : 300m2
  Šipoš, Mali Iđoš : 1500m2
  Tei Termoinox, Novi Sad : isporuka grejača za cca 1500m2
  Šumarski fakultet Beograd : grejanje humusa, klijališta na stolovima
  Euromontx, Novi Sad : grejanje podova hladnjače 210m2
  Sena, Kragujevac : grejanje podova hladnjače 500m
  Hladnjača, Šabac : grejanje podova hladnjače 2134m kabla
  Soko Beograd : 600m2
 • GREJANjE KOLOVOZNIH RAMPI, STEPENIŠTA i SPOLjNIH POVRŠINA
  Narodna banka Srbije, Beograd : 500m2
  Podzemno železničko stajalište “Vukov spomenik”, Beograd : 8000m kabla
  Super Vero, Novi Beograd : 3500m kabla
  Hotel “Šumadija”, Beograd : 300m kabla
  HGS Beograd, Beograd : grejanje spoljašnjih površina, 330m kabla
  Velefarm, Beograd : 552m
  Satelistki centar SURGUT – Rusija : grejanje satelitskih antena i servo motora
  New Company hotel : grejanje rampi i stepeništa
  Emotion Production, Beograd
  Maxton, Novi Sad
  Elixir food, Sabac
  Eko mineral, Smederevo
  Credo, Vranje
  Ami, Beograd
 • ZAŠTITA KROVNIH OLUKA i SLIVNIKA OD ZAMRZAVANjA
  Narodna banka Srbije, Beograd : 35 slivnika
  Sberbanka, Volgograd (Rusija) : zagrevanje krovnih slivnika i oluka na pet banaka
  Super Vero, Novi Beograd : 2500m kabla
  “Rosa”, Fabrika mineralne vode, Topli do : oluci, 550m kabla
  Elkoms Beograd : 2000m kabla
  Wissol, Čačak : 3000m kabla
  Trgovinski centar VERO : 6000m kabla
  Fabrika mineralne vode “Rosa – Topli do”, Surdulica : 550m
  Sportski centar Kikinda, Kikinda : 471m
  Merkator Čačak, Čačak : 2650m
  Gemax, Beograd : 180m
  Pfizer, Beograd
  MUP Srbije, Hotel Promenada
  Eko mineral, Smederevo
 • ISPORUKA GREJNIH KABLOVA
  Elektrogardijan Beograd : Isporuka gr. Kablova 978m kabla
  Tei Termoinox Novi Sad : Isporuka gr.kablova za hladnjače 2661m
  Term inženjering Beograd : Isporuka gr.kablova za hladnjače 1200m
  Montaža Beograd : Isporuka kabla za prateće grejanje 1500m
  Beomontaža Beograd : Isporuka kabla za prateće grejanje 1000m
  Fermex, Novi Sad : Isporuka kabla za prateće grejanje 1000m
  Aerodrom Beograd : Isporuka kabla za prateće grejanje
  Mercury Beograd : Zagrevanje čilera
  Astra Arilje
  Montprojekat Beograd
  M Invest, Beograd
  USS Smederevo
 • GREJANjE CEVOVODA PROTIV SMRZAVANjA
  Filter stanica za gradski vodovod, Vrbas
  Carnex Filter stanica za snabdevanje vodom, Vrbas
  MUP Srbije
  Minel elektromontaža, Beograd
  Projektomontaža, Beograd
  Grmeč, Beograd
  Termoelektro, Beograd
  Keramika Mladenovac, Mladenovac
  Gender Goša, Goša
  Pivara Čelarevo
  Tržni centar Merkator, Beograd
  Termoelektrana “Kosovo B”, Obilić
  Rafinerija Beograd, Beograd

PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROIZVODNJU  D.O.O.BEOGRAD

Ulica Kneza Miloša 45 Tel/fax: +381 11 268 27 94, +381 11 268 73 24

Tekući račun broj: 205-32147-65  Komercijalna banka

     170-0030021620000-78  UniCredit Bank

www.bimid.rs   email.bimid@sbb.rs  

R E F E R E N C E

NARUČILAC NAMENA (isporuka-ugradnja) KOLIČINA
A 1 INVEST DOO Isporuka grejnih kablova 257 m
ABD PROM Isporuka samoregulišućih grejnih kablova Isporuka grejnih mrežica 300 W/m²

Isporuka grejnih kabalova

97 m

2 kom.

33 m

AGROS KB Isporuka paralelnih grejnih kablova sa PVC i silikonskom izolacijom 381 m
AGENCIJA AKI DOO Isporuka grejnih kablova 380 m
AKORD INŽENJERING Isporuka grejnih mrežica 150 W/m²

Isporuka grejnih kablova

95 kom.

184 m

AL INVEST Isporuka grejnog kabla 510 m
ALBUS Isporuka paralelnih grejnih kablova sa PVC i silikonskom izolacijom 116 m
ANDROMEDA Isporuka grejnih kablova 651 m
ARTIDA PRODUKCIJA Isporuka grejnih kablova 380 m
BELLA  9 DOO Isporuka paralelnih grejnih kablova sa PVC i silikonskom izolacijom 150 m
ELEKTROGARDIJAN Isporuka grejnih kablova 337 m
ELEKTROMATERIJAL Isporuka grejnih kablova 483 m
ELEKTROMONT Isporuka grejnih kablova 689 m
ELEKTROTIM DOO Isporuka grejnih kablova

Isporuka samoregulišućih grejnih kablova i paralelnih grejnih kablova sa PVC izolacijom

2801 m

620 m

ELEKTROVAT DOO Isporuka grejnih kablova

Isporuka paralelnih grejnih kablova sa PVC izolacijom

1200 m

1041 m

ELEKTROVOLT DOO Isporuka grejnih kablova 534 m
ELINGZO DOO Isporuka i ugradnja grejnih kablova

Isporuka samoregulišućih grejnih kablova i paralelnih grejnih kablova sa PVC izolacijom

101 m

747 m

ELKOMS DOO Isporuka grejnih kablova 926 m
ELMIS LESKOVAC Isporuka grejnih kablova 950 m
ENERGOMONTAŽA DOO Isporuka grejnih mrežica 150 W/m² 21 kom.
ENERGOPROJEKT VISOKOGRADNJA Isporuka i ugradnja grejnih kablova

Isporuka samoregulišućih grejnih kablova i paralelnih grejnih kablova sa PVC izolacijom

588 m

294 m

ENERGOTOK DOO Isporuka paralelnih grejnih kablova sa silikonskom izolacijom 363 m
EUROLUX CO DOO Isporuka i ugradnja samoregulišućih grejnih kablova 830 m
EUROMONTING DOO Isporuka paralelnih grejnih kablova sa PVC izolacijom 353 m
FKS AD- fabrika kablova Jagodina Isporuka samoregulišućih grejnih kablova 2075 m
FormaPharm Engineering Group d.o.o. Isporuka grejnih kablova

Isporuka samoregulišućih grejnih kablovam

819 m

230 m

GRAFIKUM DOO Ugradnja grejnih kablova-stambeno-poslovni objekat 1007 m
HET BARD DOO Isporuka grejnih kablova

Isporuka parelelnih grejnih kablova sa silikonskom izolacijom

396 m

63 m

INSTAL TEH DOO Isporuka i ugradnja grejnih kablova 2316 m
INTERFAST DOO Uradnja samoregulišućih grejnih kablova-objekat BELVIL 5144 m
INTERFAST DOO Ugradnja grejnih kablova sa rednom vezom i paralelnom vezom-objekat BLOK A 2250 m

1650 m

INTERFAST DOO Ugradnja grejnih kablova razni stambeno-poslovni objekti 3665 m
IZOLINVEST DOO Isporuka grejnih kablova

Isporuka samoregulišućih grejnih kablovam

509 m

173 m

KLIMA M DOO Isporuka grejnih kablova 510 m
KMD COMPANY DOO Isporuka grejnih kablova 1337 m
KODAR INŽENJERIG DOO Isporuka grejnih kablova za satelitske antene-napon 48 V 1030 m
LEVEL DOO Isporuka grejnih kablova 1434 m
MANES DOO Isporuka grejnih kablova 1160 m
MILOŠ PROM DOO Isporuka grejnih kablova 510 m
NEIMAR V AD Isporuka paralelnih grejnih kablova sa PVC izolacijom 725 m
NEW COMPANY DOO Isporuka i ugradnja samoregulišućih grejnih kablova

Ugradnja grejnih kablova sa rednom vezom

754 m

208 m

ONOFCO DOO Isporuka grejnih kablova

Isporuka samoregulišućih grejnih kablovam

679 m

43 m

PILIGRAM DOO Isporuka grejnih kablova

Isporuka samoregulišućih grejnih kablovam

Isporuka grejnih mrežica 300 W/m²

935 m

40 m

2 kom.

PROMEL ING Isporuka parelelnih grejnih kablova sa silikonskom izolacijom 185 m
PROMONTA DOO Isporuka paralelnih grejnih kablova sa PVC izolacijom 490 m
PROTEHEL DOO Isporuka paralelnih grejnih kablova sa PVC I silikonskom izolacijom 460 m
PRVAKO ENGINEERING DOO Isporuka grejnih mrežica 150 W/m² 66 kom.
RAREX COMPANY Isporuka paralelnih grejnih kablova sa PVC izolacijom 500 m
REMMING DOO Isporuka parelelnih grejnih kablova sa silikonskom izolacijom 495 m
SHIPYARD BOMEX 4M DOO Isporuka grejnih kablova-grejanje brodskih kabina

Isporuka samoregulišućih grejnih kablovam

1283 m

170m

SOKO INŽENJERING DOO Isporuka samoregulišućih grejnih kablova

Isporuka paralelinh grejnih kablova sa silikonskom izolacijom

134 m

252 m

SPECCON DOO Isporuka parelelnih grejnih kablova sa silikonskom izolacijom

Isporuka silikonslih traka 90 mm x 800 mm, 150 W

1225 m

57 kom.

TELEGRA FORTE DOO Isporuka grejnih kablova 498 m
TERMO COOLING SISTEM DOO Isporuka grejnih kablova 512 m
TERMOINŽENJERING DOO Isporuka i ugradnja samoregulišućih grejnih kablova-Narodni muzej Beograd

Isporuka parelelnih grejnih kablova sa silikonskom izolacijom

1270 m

113 m

TERRA INVESTICIJE DOO Ugradnja grejnih kablova sa rednom vezom 1601 m
TIGAR INCON DOO Isporuka grejnih kablova 552 m
VING DOO Isporuka paralelnih grejnih kablova sa PVC i silikonskom izolacijom 474 m
VOBI DOO Isporuka grejnih kablova 443 m
RAZNI INVESTITORI Isporuka i ugradnja grejnih kablova sa rednom vezom, porodično-poslovni objekti 13607 m
RAZNI INVESTITORI Isporuka i ugradnja samoregulišućih grejnih kablova i grejnih kablova sa paralelnom vezom sa PVC i silikonskom izolacijom, porodično-poslovni objekti 6268 m
RAZNI INVESTITORI Isporuka i ugradnja grejnih mrežica raznih dimenzija za spoljašnju i unutrašnju primenu, porodično-poslovni objekti 145 kom.
MEDIA IMPEX DOO

PTUJ
SLOVENIJA

Isporuka grejnih mrežica raznih dimenzija za unutrašnju primenu-150 W/m²

Isporuka termostata tip RTC 70

Isporuka termostata tip E 91

1092 kom.

1010 kom.

35 kom.

GALEB INTERNACIONAL DOO

ISTOČNO NOVO SARAJEVO

REPUBLIKA SRPSKA

Isporuka grejnih kablova 1012 m

Beograd,  29.06.2017.god.