Garancija 2 godine višenamenska primena samoregulacija temperature mogućnost skraćivanja na razne dužine

Regulaciju procesne i radne temperature potrebno je izvoditi preko termoregulatora sa nalegajućim temperaturnim senzorom na cev ili putem daljinske merne sonde.

Pažnja:

Obavezno proveriti maksimalnu temperaturu odabranog grejnog kabla iz tabela.Maksimalna temperatura koju grejni kabal trajno izdržava mora biti veća od temperature koju razvija neki drugi toplotni izvor (npr. parni vod i sl.)

Dijagram za određivanje približnih gubitaka toplote kroz toplotnu izolaciju prikazan je na slici. Grejni kablovi polažu se čvrsto uz zagrevanu cev podužno ili obmotavanjem(zavisno od potrebne toplote) zatim se preko kabla zalepe za cev AL ili PVC samoljepivom trakom .

ELEKTRIČNO USMERENO GREJANJE
Zagrevanje cevovoda koji transportuju materijale ili fluide, izvodi se da bi se ti materijali ili fluidi zagrejali i održavali na nekoj potrebnoj procesnoj temperaturi ili da bi se omogućio njihov transport promenom viskoziteta.

Neki materijali koji se koriste u proizvodnim procesima (voskovi, smole, bitumen, konditorske smese…) su na normalnoj temperaturi okoline u čvrstom agregatnom stanju, a radi pretakanja u rezervoare, transport kroz cevi ili procesnu obradu potrebno je da se zagrevanjem prevedu u tečno stanje. Takođe, jedan broj materijala i proizvoda su na niskim temperaturama gusti (mazut, sirova nafta…), a zagrejani se efikasno tansportuju kroz cevovod.

Tehnički podaci:

Napon AC 230 V
Odstupanje -0/+5 W
Maksimalna izloženost temperaturi (pod naponom) 65°C
Maksimalna izloženost temperaturi (bez napona) 80°C
Minimalna temperatura instalisanja -35°C
Temperaturna klasa -T 6
Minimalni radijus savijanja 25 mm

Upotrebom samoregulišućih grejnih kablova, osiguravamo najbolji sistem za održavanje temperature. Ovi grejni kablovi su dizajnirani da speče bilo koji rizik od pucanja cijevi, oluka i sl. zbog zamrzavanja.Samoregulišući grejni kablovi se koriste u raznim industrijama, od hlađenja, izgradnje objekata i prevoza do petrokemijskih, kao i u proizvodnji aviona i sl.
Automatsko ograničavanje ili automatsk
o regulisanje omogućuje jednostavno rukovanje. Snaga se menja zavisno o temperaturi i sprečava pregrevanje.


Kada je hladno, otpor polimera se smanjuje i olakšava protok struje, čime se povećava temperatura kabla. Kako se zagreva, polimer se širi otpor raste i  struja se smanjuje time se manje zagreva i omogućuje samopodešavanje temperature.


Konačno, “paralelna” tehnologija protoka struje kroz polimer omogućuje  da se kabal može rezati na željenu dužinu na mestu instaliranja. Tako da odgovara dužini grejnog kabla za vaše potrebe.


Sa svojom širokom paletom proizvoda samoregulišućih grejnih kablova, za niske i visoke temperature u Ex zonama, ATEX certifikat, FLEXELEC i ELTRACE pomaže vam rešiti sve probleme za temperature od -50 ° do + 300 °C.

Asortiman:

 

 • tip 230 V
 • FST/TP
 • FSV/TP
 • FSV/TF
 • FSV/TF
 • FSX/TF
 • FSX/TF
 • FSX/TF
 • ESR
 • ESR
 • W/m kod +10 C
 • 10
 • 45
 • 30
 • 45
 • 30
 • 40
 • 55
 • 20
 • 30
 • Ex zaštita
 • +
 • Ex 2G
 • Ex 2G
 • Ex 2G
 • Ex 2G
 • Ex 2G
 • Ex 2G
 • Ex 2 GD
 • Ex 2 GD

Tehnički podaci:

Napon AC 230 V
Odstupanje -0/+5 W
Maksimalna izloženost temperaturi zavisno od tipa 80 do 450°C
Maksimalna izloženost temperaturi (bez napona) 80°C do 350°C
Minimalna temperatura instalisanja -5°C
Temperaturna klasa od T1 do T 6
Minimalni radijus savijanja 5 x d/mm

Paralelni grejni kablovi su dizajnirani za sprečevanje zamrzavanja cevovoda vodovodnih instalacija, hidranata kao i za prateće grejanje u konditorskoj (prehrambenoj) industriji, laboratorijama, naftnoj industriji, automobilskoj, medicini, satelitske antene, grejanju raznih smola i voskova (mazuta i bitumena)i sl. 


Paralelni grejni kablovi imaju tehničke mogućnosti grejanja sa radnim temperaturama od 80ºC do 450ºC.

Asortiman:

 

 • tip 230 V
 • FTP
 • FTS 0
 • FTSH
 • AHT
 • snaga W/m
 • 20
 • 50
 • 40
 • 50
 • Ex zaštita
 • Ex 2G

Tehnički podaci:

Napon AC 230 V
Odstupanje -0/+5 W
Regulacija temperature do 15°C
Maksimalna izloženost temperaturi (bez napona) do 80°C
Minimalna temperatura instalisanja -5°C
Temperaturna klasa  T1
Minimalni radijus savijanja 25 mm

Redni grejni kabal je dizajniran za sprečevanje zamrzavanja cevovoda vodovodnih instalacija i hidranata.Grejni kabal je proizveden sa ugrađenim termostatom i priključnim kablom sa utikačem. Vrlo jednostavna montaža na cevi, slavine, hidrante i sl. primene. Grejni kabal se pričvršćuje na cev pomoću PVC vezica, a zatim se zalepi pomoću PVC ili AL samoljepive trake i uključi direktno u priključnicu ili produžni kabal.


Asortiman:

 

 • tip
 • TV TS
 • TV TS
 • TV TS
 • TV TS
 • TV TS
 • TV TS
 • TV TS
 • TV TS
 • TV TS
 • TV TS
 • TV TS
 • TV TS
 • TV TS
 • snaga W
 • 30
 • 60
 • 75
 • 90
 • 120
 • 150
 • 180
 • 210
 • 225
 • 270
 • 300
 • 360
 • 375
 • dužina m
 • 2
 • 4
 • 5
 • 6
 • 8
 • 10
 • 12
 • 14
 • 15
 • 18
 • 20
 • 24
 • 25
Instalacioni pribor