MT-20 montažna pocinkovana traka

Pocinkovana montažna traka je dizajnirana za ugradnju na beton, cementnu košuljicu, zemlju, hidroizolaciju, termoizolaciju za pocinkovane olučne kanale i slične primene.

MT-20 montažna traka ima perforaciju za različite razmake grejnog kabla zavisno od potreba ugradnje.

MTB-20 montažna bakarna traka

Bakarna montažna traka je dizajnirana za ugradnju na beton, cementnu košuljicu, zemlju, hidroizolaciju, termoizolaciju za bakarne olučne kanale i slične primene.

MTB-20 montažna traka ima perforaciju za različite razmake grejnog kabla zavisno od potreba ugradnje.

AL-20 montažna aluminijumska traka

Aluminijumska montažna traka je dizajnirana za ugradnju na beton, cementnu košuljicu, zemlju, hidroizolaciju, termoizolaciju za aluminiske olučne kanale i slične primene.

AL-20 montažna traka ima perforaciju za različite razmake grejnog kabla zavisno od potreba ugradnje.

Samolepljiva AL traka za lepljenje grejnih mreža za podlogu.

Tehnički podaci:

Dužina 25 i 50 m

Širina 5 cm

Samolepljiva PVC traka za lepljenje grejnih mreža za podlogu.

Tehnički podaci:

Dužina 25 i 50 m

Širina 5 cm

NGK nosač grejnog kabla

Prohromski nosač, plastificirana sajla i PA-45 poliamid odstojnik

PA-45 poliamidski odstojnik

PA odstojnik je dizajniran za održavanje razmaka između grejnih kablova u horizontalnim olucima i kao nosač grejnog kabla sa plastificiranom sajlom i prohromskim nosačem koji povezuje stezna žabica u vertikalnim olucima.

MS 3 montažna PVC traka

Primena:

Univerzalna montažna traka dizajnirana za primarnu ugradnju grejnih kablova u podu, tlu, pristupnim putevima, kolovozima i stepenicama.

Traka ima pričvrsne otvore kroz koje je moguće odrediti udaljenost (modul) između kabla koji se postavljaju.

Traka je opremljena automatskim sistemom spajanja i može se produžiti na bilo koju dužinu

у.

Tehnički podaci:

Dužina 1.00 m
Širina 1.00 cm
Razmak (utora) 2.50 cm
Produženje snap konektora

CH 7241 i CH 7221 konektori za samoregulirajuće i paralelne grejne kablove

CH 7241 i CH7221 su konektori dizajnirani za razvod i spajanje grejnih kablova sa napojnim instalacionim kablovima.

Konektori se koriste za ugradnju grejnih instalacija u olucima i na cevovodima za prateće grejanje kao i u sličnim instalacijama.

NRK nosač razvodne kutije

Nosač razvodne kutije dizajniran je za grejnu instalaciju na cevovodima, fiksira se uz cev pomoću prohromske šelne za određenu dimenziju cevi.

Razvodna kutija na nosaču pruža mogućnost razvoda više grejnih i napojnih kablova.