Garancija 15 godina grejni kablovi veliki izbor brza isporuka

Zagrevanje spoljašnih površina, sprečavanje zamrzavanja

Grejanje spoljašnih površina koje nisu natkrivene izvodi se da bi površina bila oslobođena od snega i leda ili da se ne dozvoli zamrzavanje otvorenih površina.

Na ovaj način greju se garažni prilazi, stepeništa, kolovozne rampe, ulice, mostovi, sportski tereni, aerodromske piste, parkirališta, delovi trotoara ispred poslovnih objekata i sl.

Izvođenje

Zagrevanje se izvodi ugradnjom električnih grejnih kablova u sloj betona čija debljina zavisi od mesta ugradnje, a najčešće je 5 cm.

Ugradnja električnih grejnih kablova u armirano betonske ploče, armirane betone raznih debljina i nosivosti, ugrađuje se tako da grejni kabal bude u gornjoj zoni, odnosno ne dublje od 5 cm.

Presek karakterističnog panala prikazan je na slici:

Tehnički podaci:

snaga 20 W/m, 30 W/m
napon ~ 230 V
dimenzija ø6 mm
napojni kabal (jednostrano) 4 m
dvožilni kabal sa uzemljenjem
izolacija polyamid + teflon
plašt kabla UV  zaštita
dužina  7,5-195m,  6-160m
instalacija otporan na premaze za beton

 

TV SHTV 20 W, 30 W

Detalji o proizvodu:

TV SHTV 20/30 je grejni kabal za radne temperature do 80ºC

 • Minimalni radijus savijanja 20 mm

TV SHTV 20/30 je dvožilni greni kabal, dizajniran za ugradnju u spoljne zaleđene sisteme:

 • zgrada
 • raznih mašina
 • različite opreme

To je dvožilni zaštićeni grejni kabal kalajisanom bakarnom žicom, montaža se vrši na  plastične, aluminijumske, pocinčane i bakarne montažne trake, napojni kabal ima priključak za uzemljenje.

Spoljna zaštitna izolacija grejnog kabla je otporan na UV sunčevo zračenje i ima dodatnu sigurnost za električne veze.

Kabl ima široku primjenu u odleđivanju sistema i dizajniran je za ugradnju na mjestima kao što su:

 • krovovi
 • cevovodi i prateće grejanje
 • prilazi
 • trotoari
 • stepenice
 • oluke
 • građevinskih elemenata mašina i opreme
 • betonske konstrukcije

TV SHTV 20 je dizajniran i otporan na  sve premaze za ugradnju u betonske površine.

TV SHTV 30 u skladu sa evropskim standardom IEC 60800 1998

Asortiman:

 • tip/20 W/230 V
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • TV SHTV 20
 • dužina m
 • 4
 • 7,5
 • 12,5
 • 18,5
 • 25
 • 31
 • 40
 • 50
 • 60
 • 70
 • 85
 • 100
 • 120
 • 135
 • 170
 • 195
 • snaga W
 • 80
 • 150
 • 250
 • 370
 • 500
 • 670
 • 790
 • 1000
 • 1180
 • 1400
 • 1740
 • 2000
 • 2400
 • 2810
 • 3470
 • 3960
 • tip/30 W/230 V
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • TV SHTV 30
 • dužina m
 • 6
 • 10
 • 16
 • 21
 • 25
 • 32
 • 41
 • 49
 • 57
 • 70
 • 82
 • 98
 • 112
 • 125
 • 140
 • 160
 • snaga W
 • 180
 • 300
 • 480
 • 630
 • 750
 • 960
 • 1230
 • 1470
 • 1710
 • 2100
 • 2460
 • 2940
 • 3360
 • 3750
 • 4200
 • 4800

Tehnički podaci:

snaga  15 W/m, 20 W/m, 25 W/m
napon ~ 12 V do 400 V
dimenzija 6 mm²
napojni kabal(dvostrano) 3 m
jednožilni kabal + kontakt za uzemljenje
izolacija polyamid + silikon
plašt kabla UV  zaštita
dužina od 11m do 365m
instalacija otporan na premaze za beton
 

EGKX  20 W/m, 25 W/m

Detalji o proizvodu:

EGKX  bimid-ova tipska oznaka grejnih sekcija kabla za radne temperature do 80ºC.

 • Minimalni radijus savijanja 20 mm

KYCY  je jednožilni kabal, dizajniran za ugradnju u unutrašnje i spoljne grejne sisteme.

Jednožilnii grejni kabal, dizajniran za ugradnju u zatvorenim i otvorenim sistemima grejanja. Zaštita kabla       urađena je od spiralne bakarne žice za uzemljenje.

Kabal se može instalirati kao sistem grejanja, u oblastima kao što su:

 • zgrade
 • raznih mašina
 • različite opreme

Spoljna zaštitna izolacija grejnog kabla je otporan na UV sunčevo zračenje i ima dodatnu sigurnost bakarne spirale koja služi kao mehanička zaštita.

Kabl ima široku primjenu u odleđivanju sistema i dizajniran je za ugradnju na mjestima kao što su:

 • krovovi
 • cevovode i prateće grejanje
 • prilaza
 • trotoara
 • stepenica
 • oluke
 • građevinskih elemenata mašina i opreme betonske konstrukcije

KYCY, oznaka BIMID EGKX je dizajniran i otporan na  sve premaze za ugradnju u betonske površine.

Asortiman:

 • tip/20 W/230 V
 • EGKX18,0023020
 • EGKX8,0023020
 • EGKX4,0023020
 • EGKX2,9023020
 • EGKX1,9023020
 • EGKX1,4723020
 • EGKX1,0023020
 • EGKX0,6523020
 • EGKX0,4723020
 • EGKX0,3423020
 • EGKX0,2423020
 • EGKX0,1723020
 • EGKX0,1423020
 • EGKX0,07823020
 • dužina m
 • 12,5
 • 18,5
 • 26
 • 31
 • 38
 • 43
 • 52
 • 64
 • 75
 • 89
 • 105
 • 125
 • 138
 • 185
 • snaga W
 • 250
 • 370
 • 520
 • 620
 • 760
 • 860
 • 1040
 • 1280
 • 1500
 • 1780
 • 2100
 • 2500
 • 2760
 • 3700
 • tip/20 W/400 V
 • EGKX18,0040020
 • EGKX8,0040020
 • EGKX4,0040020
 • EGKX2,9040020
 • EGKX1,9040020
 • EGKX1,4740020
 • EGKX1,0040020
 • EGKX0,65240020
 • EGKX0,4740020
 • EGKX0,3440020
 • EGKX0,2440020
 • EGKX0,1740020
 • EGKX0,1440020
 • EGKX0,078400
 • dužina m
 • 21
 • 32
 • 45
 • 53
 • 65
 • 74
 • 90
 • 111
 • 131
 • 154
 • 183
 • 217
 • 239
 • 321
 • snaga W
 • 420
 • 640
 • 900
 • 1060
 • 1300
 • 1480
 • 1800
 • 2220
 • 2620
 • 3080
 • 3660
 • 4340
 • 4780
 • 6420
 • tip/25 W/230 V
 • EGKX18,0023025
 • EGKX8,0023025
 • EGKX4,0023025
 • EGKX2,9023025
 • EGKX1,9023025
 • EGKX1,4723025
 • EGKX1,0023025
 • EGKX0,6523025
 • EGKX0,4723025
 • EGKX0,3423025
 • EGKX0,2423025
 • EGKX0,1723025
 • EGKX0,07823025
 • dužina m
 • 11
 • 16,5
 • 23
 • 27
 • 34
 • 38
 • 46
 • 57
 • 67
 • 79
 • 94
 • 112
 • 165
 • snaga W
 • 275
 • 412
 • 575
 • 675
 • 850
 • 950
 • 1150
 • 1425
 • 1675
 • 1975
 • 2350
 • 2800
 • 4125
 • tip/25 W/400 V
 • EGKX18,0040025
 • EGKX8,0040025
 • EGKX4,0040025
 • EGKX2,9040025
 • EGKX1,9040025
 • EGKX1,4740025
 • EGKX1,0040025
 • EGKX0,6540025
 • EGKX0,4740025
 • EGKX0,3440025
 • EGKX0,2440025
 • EGKX0,1740025
 • EGKX0,1440025
 • EGKX0,07840025
 • dužina m
 • 19
 • 28
 • 40
 • 47
 • 58
 • 66
 • 80
 • 99
 • 117
 • 137
 • 163
 • 194
 • 214
 • 287
 • snaga W
 • 475
 • 712
 • 1000
 • 1175
 • 1450
 • 1650
 • 2000
 • 2475
 • 2925
 • 3425
 • 4075
 • 4850
 • 5350
 • 7175
Instalacioni pribor